Chillery przemysłowe, czyli jak schładzać duże powierzchnie

Zastanawiałeś się kiedyś w jaki sposób przedsiębiorstwa utrzymywana jest niska temperatura na dużych powierzchniach? Jakim sposobem schładzane są hotele, obiekty sportowe, magazyny leków lub żywności? Wytwarzanie żywności czy medykamentów wymaga przestrzegania ścisłych norm powiązanych z odpowiednią temperaturą. Do ich produkcji konieczne są właściwe instalacje chłodzące, które pozwalają przeprowadzić proces w prawidłowy sposób. W związku z tym, dobrze zapoznać się z tym, czym są chillery przemysłowe, gdzie znajdują zastosowanie i jak działają.

jak działają chillery industrialne?

Chiller industrialny jest to urządzenie stosowane do kontroli nad cieczami w systemach centralnie nadzorowanej klimatyzacji. Chiller jest podzespołem, jego zadaniem jest obniżanie temperatury wody. Właściwie schłodzona woda jest przepompowywana do wymiennika cieplnego, gdzie nadal bierze udział w procesie chłodzenia powietrza albo wody. Klasyczne agregaty chłodnicze zużywają dużo energii elektrycznej i nie są zbyt przyjazne dla klimatu.

Chillery opierające się na wodzie lodowej są rozwiązaniem znacznie bardziej {ekologiczne(ym)|korzystne(ym) dla środowiska. Ponadto chiller jest wynalazkiem stabilnym, odpornym na różnorakie awarie.

W odróżnieniu od tradycyjnych agregatów chłodzących, chiller jest zasilany chłodną wodą. Cała konstrukcja składa się z dużej ilości pomp oraz zaworów. Dzięki używaniu agregatów wody lodowej, temperatura odprowadzane jest z cieczy i przepompowywane do zlokalizowanych przy wentylatorach wymienników ciepła. Wymienniki dzięki takiej reakcji obniżają swoją temperaturę dzięki chłodnice(om) i skraplacze(om). Podczas procesu wymiany ciepła, woda lodowa zmienia swój stan chemiczny w gazowy i dalsze obniżanie temperatury jest możliwe dzięki wytwarzającej się parze wodnej. Woda ma lepsze atrybuty termodynamiczne, co pozwala to wykorzystać jej walory i zminimalizować jej wady. Przy dużych powierzchni(ach), które trzeba schładzać tudzież klimatyzować, ciecz lodowa jako czynnik chłodzący spisuje się celująco. Jest w pełni bezpieczna, skuteczna i ekonomiczna. 

W jakich dziedzinach wykorzystuje się chillery przemysłowe?

Biorąc pod uwagę ich użyteczność, chillery stosuje się do utrzymywania w określonych temperaturach obiektów, produktów, zespołów maszyn i różnorakich mechanizmów industrialnych. Z opisywanej technologii korzysta się w wielu, różnych sektorach gospodarki. Mają one zastosowanie zarówno przy produkcji określonych dóbr, ale również podczas ich magazynowania. Również podmioty takie jak m.in. duże hotele, budynki o zastosowaniu biurowym czy szpitale korzystają z chillerów. Z racji tego, że są to podzespoły umożliwiające centralny nadzór systemu chłodniczego dużej ilości pomieszczeń bądź obiektów przy pomocy tylko jednego agregatu, ich funkcjonalność zdobywa coraz więcej miłośników. 

Są też takie branże, których niezakłócone prosperowanie uzależnione jest od właściwie pracującego systemu chłodniczego. Są to m.in.

  • Producenci tworzyw syntetycznych – wytwarzane produkty wymagają odpowiednich warunków termicznych, aby nie dopuszczać do powstawania wad produkcyjnych i awarii maszyn produkcyjnych.
  • Przemysł metalowy – maszyny stosowane w tym sektorze dość szybko zwiększają swoją temperaturę z powodu ciągłej pracy na dużych obrotach. Aby zachować stałą wydajność w trakcie całego procesu obróbki metali, wymagana jest instalacja agregatu chłodniczego.
  • Sektor spożywczy – zarówno produkcja, jak i przechowywanie wyrobów spożywczych potrzebuje odpowiednich warunków termicznych. W przeciwnym wypadku, może dochodzić do psucia się towaru. Żeby proces mógł przebiegać sprawnie i bez zakłóceń, firmy produkcyjne oraz logistyczne muszą być zaopatrzone w odpowiednie narzędzia chłodnicze.
  • Sektor farmaceutyczny – podobnie jak w przypadku branży spożywczej, wytwarzanie i magazynowanie farmaceutyków bezsprzecznie wiąże się z określonymi wymogami temperaturowymi. W sytuacji braku odpowiedniego wyposażenia do chłodzenia, produkcja i zgodne z normami gromadzenie leków staje się niemożliwe.

Projektowanie infrastruktury chłodniczej 

Prawidłowe funkcjonowanie instalacji chłodzących wymaga(ją) odpowiedniego zaprojektowania i skonfigurowania wykorzystywanego chillera. Na rynku występują dedykowane firmy zajmujące się tej dziedzinie. Implementację rozwiązania powinno się rozpocząć od wywiadu – poznania potrzeb klienta i otoczenia w jakim funkcjonuje. Po rekonesansie pora na projektowanie rozwiązania i montaż przez wykwalifikowane(ych) osoby. Gdy chiller, wszystkie rurociągi, zbiorniki i zawory są gotowe, poddaje się je audytowi. Jeśli wymienione czynności zakończą się sukcesem można włączać instalację chłodniczą.