Czy adwokat i prawnik mają te same uprawnienia?

Wiele osób upraszcza sobie życie używając różne terminy zamiennie. Często jednak różnica między nimi jest znacząca, a wypowiadane słownictwo okazuje się niestosowne.

Przykładem tego typu błędu jest stosowanie terminów prawniczych. Mówiąc “prawnik” wielu z nas ma na myśli osobę zawodowo zajmującą się prawem. Dlatego tytułem prawnika określa się zarówno sędziów, prokuratorów, radców prawnych, a nawet notariuszy. Adwokat Mińsk Mazowiecki to także prawnik. Jest to jednak półprawda.

Trzeba wiedzieć, że każdy adwokat jest prawnikiem, ale nie każdy prawnik musi być adwokatem. Warto przedstawić różnice występujące w tej materii.

Prawnik, a adwokat – podobne, a inne ścieżki kariery

Zasadniczą różnicą między adwokatem, a prawnikiem jest droga, którą przeszli oni w trakcie przygotowania się do wykonywanego zawodu.

Prawnikiem jest każda osoba, która ukończyła studia prawnicze. Natomiast by zostać adwokatem, konieczne jest odbycie trzyletniej aplikacji adwokackiej.

Kandydat na adwokata uczy się do zawodu pod okiem mentora, którym jest przeważnie doświadczony w fachu adwokat Mińsk Mazowiecki. W trakcie nauki osoba aspirująca zdobywa praktyczne obycie z zawodem – sporządza pisma, prowadzi sprawy i występuje przed sądami.

Niejedna kancelaria adwokacka umożliwia studentom możliwość zdobywania wiedzy poprzez praktyki – pracę w określonym miejscu i czerpanie nauki od starszych kolegów. Aplikacja adwokacka wieńczona jest czterodniowym państwowym sprawdzianem wiedzy, który ma miejsce pod egidą Ministerstwa Sprawiedliwości.

Natomiast prawnik, po ukończeniu studiów może realizować się w wybranej formule. Może wybrać ścieżkę prokuratorską, sędziowską, radcowską lub notarialną. Może też wykonywać usługi prawnicze w firmach z różnych sektorów. Każdy wybiera indywidualnie.

Jakimi uprawnieniami dysponuje adwokat, a jakimi prawnik?

Adwokat Mińsk Mazowiecki i prawnik różnią się też zakresem uprawnień i obowiązków. Dotyczy ich także inna odpowiedzialność zawodowa.

Przykładowo, adwokat Mińsk Mazowiecki jest zobowiązany do opłacania ubezpieczenia OC. Jest to zabezpieczenie na wypadek, gdyby kancelaria adwokacka w sposób nienależyty miała zadbać spraw klienta. W przypadku niezadowolenia z dostarczonych usług klient może ubiegać się o zadouśćuczynienie.

Co więcej adwokaci zobowiązani są do stosowania kodeksu etyki adwokackiej. Wiąże się to z tym, że jest on zobowiązany do zachowania informacji uzyskanych od klienta w sekrecie. Prawnik nie ma takiego zobowiązania, wobec tego teoretycznie może on rozpowszechniać otrzymywane dane.

Ukończenie aplikacji adwokackiej uprawnia do reprezentowania klientów w sprawach sądowych. Dotyczy to także wszystkich etapów przygotowawczych procesu. Prawnik, jako osoba bez odpowiednich uprawnień nie ma takiego prawa.

Warto jednak pamiętać, że kancelaria adwokacka może zatrudniać osoby nie tylko prawnicze. Rozszerzając zakres świadczonych usług, w jej szeregach mogą znajdować pracę również prawnicy, radcy prawni czy notariusze.

Porada prawna – do kogo się zgłosić?

Kancelaria adwokacka wydaje się odpowiednim miejscem, do którego powinno się zgłosić w przypadku różnych prawnych zagadnień.
Jednak nie każda taka niepewność wymaga, by zajmował się nią adwokat Mińsk Mazowiecki. Niejednokrotnie by rozwiązać daną kwestię wystarczy rozmowa z prawnikiem. Prawnik jako osoba znająca legislacyjne niuanse może być pierwszą linią kontaktu.

W zależności od stopnia skomplikowania sprawy, powinniśmy podejmować decyzję o tym, komu ją powierzyć.