Czy pozwolenie na rozbiórkę zawsze jest potrzebne?

Jeżeli chcesz zlikwidować obiekt ze swojego terenu to zawsze musisz poinformować o tym Urząd Miasta albo Starostwo Powiatowe. Nie zawsze jednak mamy obowiązek prosić o pozwolenie, czasem wystarczy złożenie zawiadomienia. Kiedy obowiązkowe jest czekanie na pozwolenie, a w jakich sytuacjach możemy złożyć zawiadomienie w województwie Lubelskim i zacząć działać? Jakie wnioski koniecznie złożyć i gdzie je złożyć?

Źródło: Recyling-Zamość – wyburzenia

Rozbiórka budynku bez pozwolenia – kiedy jest to możliwe?

Jeżeli obiekt budowlany, który chcemy wyburzyć nie był nigdy zamieszczony na liście zabytków i nie jest uwzględniony w ochronie konserwatora, ma mniej niż 8 m wysokości i postawiony jest od granicy działki nie bliżej niż 50 % jego wysokości, to nie jest konieczne posiadanie pozwolenia na wyburzenie. Wystarczy wtedy do odpowiedniego Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego dostarczyć zawiadomienie o rozbiórce. 

Pozwolenia na rozbiórkę nie wymagają również budynki, które nie musiały mieć pozwolenia na budowę. Są to przykładowo hale stalowe budowane na maksymalnie 180. W takich sytuacjach wystarczy dostarczyć odpowiednie pismo i po 30 dniach można zacząć roboty rozbiórkowe.

Pozwolenie na rozbiórkę – kiedy je potrzebujesz?

Pozwolenie na rozbiórkę jest wymagane kiedy chcesz wyburzyć większe budynki, albo takie, które są chronione przez prawo oraz konserwatora. W zasadzie mowa o rozbiórce budynków, które wpisane są na listę zabytków, są wyższe niż 8 m oraz tych, które umieszczone są o dystansie mniejszym niż połowa wysokości budynku. Dodatkowo obowiązek ten mają gospodarze obiektów, których rozbiórka mogłaby wpłynąć na pogorszenie stanu wody czy też ogólnego stanu środowiska. Może też być tak, że są wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa, znajdują się w parku kulturowym albo są pomnikiem historii – wtedy pozwolenie także jest konieczne.

Powinno się również wiedzieć, że jeśli mamy w planach poddać rozbiórce obiekt budowlany, a potem na tym samym miejscu postawić kolejny to można za jednym zamachem dostarczyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę i o budowę obiektu budowlanego.

Jakie dokumenty potrzebne są do załatwienia pozwolenia na rozbiórkę?

Niesamowicie ważna informacja jest taka, że pozwolenie na rozbiórkę powinieneś otrzymać jeszcze przed rozpoczęciem rozbiórki. Urząd nie przeanalizuje wniosku o udzielenie pozwolenia na rozbiórkę, jeśli już ją rozpocząłeś. Dokumenty można zanieść do Starostwa Powiatowego, Urzędu Wojewódzkiego albo Urzędu Miasta. Dodatkowo od 1 lipca 2021 roku istnieje możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej.

Do pisma o pozwolenie na rozbiórkę koniecznie trzeba dołączyć zgodę gospodarza obiektu, szkic usytuowania budynku, omówienie zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych a także opis jak ma zostać zapewnione bezpieczeństwo ludzi i mienia. Czasem potrzebny jest także plan rozbiórki obiektu, a przy rozbiórce zabytków, obowiązkowo trzeba dostarczyć decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu tego budynku ze spisu zabytków.

Jeśli nie umiemy zabrać się za rozbiórkę to można zatrudnić do tego grupę fachowców. W Lublinie i Rzeszowie na pewno wyszukasz właściwą firmę, która będzie w posiadaniu wszelkie niezbędne sprzęty do wyburzenia obiektu budowlanego.