Instalacja elektryczna – zabezpieczenie

W dzisiejszych czasach ciężko sobie wyobrazić życie bez elektryki. Instalacje elektryczne w Gdańsku, Kraków i Warszawa – są one zakładane wszędzie. Nie zapominaj jednak że prąd może być poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Właśnie przez to uwagę należy zwrócić na to, by instalacja była odpowiednio zabezpieczona. Odpowiednie zabezpieczenie potrzebujemy po to, by chronić wszelkie urządzenia elektryczne przed przepaleniem. Takie zabezpieczenie najczęściej umieszcza się w rozdzielnicy głównej, znajdującej się niedaleko wejścia do domu.

Źródła przepięć – sprawdź jakie są

Źródłami spięć i przepięć w instalacjach elektrycznych mogą być:

 • warunki atmosferyczne,

 • wyładowania atmosferyczne w linię zasilającą, która jest napowietrzona,
 • uderzenie pioruna w ogrodzenie,
 • elektryczność statyczna.

  Jakie wyróżniamy źródła zabezpieczeń?

  Wyłączniki nadprądowe

  Czyli innymi słowy bezpieczniki ochraniają instalację przed skutkami po wystąpieniu zwarcia bądź nadmiernego obciążenia. Takie zabezpieczenie zakłada się dla poszczególnych obwodów odbiorczych.

  Wyłączniki różnicowo-prądowe

  Takie wyłączniki chronią instalacje przed porażeniem podczas dotyku pośredniego i bezpośredniego. Co to jest kontakt pośredni? Kontakt pośredni to na przykład dotknięcie urządzenia, w którym doszło do uszkodzenia izolacji.Z kolei kontaktem bezpośrednim jest na przykład dotknięcie przewodu pod napięciem. Tutaj działanie wyłączników jest to porównywanie prądu płynącego w przewodzie fazowym a tego w przewodzie neutralnym. Gdy pojawi się różnica przekraczająca ich prąd uruchomienia, następuje szybkie odłączenie zasilania.

  Ograniczniki przepięć

  Innymi słowy ochronniki przeciwnapięciowe. Ochronniki przeciwnapięciowe to urządzenia chroniące instalację elektryczną przed przepięciami. Buduje się je bazując na iskiernikach lub warystorów. Te urządzenia to alternatywa drogi przepływu dla prądu piorunowego. Jeżeli ich nie mamy, to prąd przedostaje się do instalacji elektrycznej czyli wszystkich podłączonych do niej urządzeń.