Stan dróg w województwie pomorskim – garść faktów i statystyk

Bezsprzecznie transport lądowy to najważniejsza gałąź gospodarki narodowej. Determinuje on to jak rozwija się gospodarka w każdym z regionów. Dlatego właśnie usługi transportowe, czy to pomorskie czy podlaskie województwo są ważne. Zauważmy, że gdy nie ma możliwości dostarczenia surowców jak też wywozu gotowych już produktów, może to uniemożliwić pracę każdej hali produkcyjnej.

Stan dróg w województwie pomorskim – garść faktów i statystyk

Cała długość dróg ekspresowych i autostrad które są w województwie pomorskim wynosi 169 kilometrów. Warto również dodać, że drogi w województwie pomorskim są naprawdę rozwinięte. Czy zdajesz sobie sprawę, że ich długość sięga aż 1,8 tysiąca kilometrów? Przekłada się to na średnią gęstość rzędu dziesięć kilometrów na sto kilometrów kwadratowych jest to piąte pozycja w Polsce. Ta modernizacja dróg pomogła w tym, że liczba kolizji zmalała. Pamiętajmy również, że samorząd województwa wspomaga gminy i powiaty w modernizacji na drogach niższego szczebla.

Stan dróg w województwie pomorskim – garść faktów i statystyk

Ponadto bardzo dobrze rozwinęła się także sieć kolejowa na pomorzu, która ma 1,2 tys. km. Dzięki licznym inwestycjom prowadzonym przez samorząd infrastruktura kolejowa się modernizuje. Samorząd pomorskiego, pierwszy w Polsce stwierdził, że chce wybudować zupełnie nową linię kolejową czyli linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Linia ta okazała się punktem zwrotnym w transporcie, czy też rozwoju gospodarczym obszaru metropolitalnego. Ludność województwa pomorskiego najchętniej w Polsce korzystają z pociągów. Warto także dodać, że prężnie rozwija się Port Lotniczy.
Źródło: Firma transportowa z Pomorskiego