Szkolenia BHP – najpopularniejsze pytania

Bardzo ważnym obowiązkiem pracodawcy jest ochrona życia i zdrowia swoich pracowników. Warunki pracy powinny być nieszkodliwe i higieniczne. Aby pracownicy byli całkowicie bezpieczni niezbędne jest organizowanie szkoleń BHP, co również jest obowiązkiem pracodawcy. To, z jaką częstotliwością i jak muszą wyglądać tego typu szkolenia bhp zależy od stanowiska pracy. Jasne jest, że poziom niebezpieczeństwa inny jest na stanowisku administracyjnym, a inny dla robotnika zatrudnionego na budowie. Takie kursy są również organizowane zaraz po zatrudnieniu nowego pracownika do pracy, który bezwzględnie musi trzymać się zasad BHP, aby bezproblemowo przystąpić do obowiązków. Kto jeszcze podlega obowiązkowi zaliczenia takich szkoleń? Czy studenci na praktykach również muszą w nim uczestniczyć? Kto organizuje takie szkolenia i jak długo one trwają? 

Kto powinien zaliczyć szkolenie BHP?

Zgodnie z polskim prawem, każdy niedawno zatrudniony pracownik podlega obowiązkowi zaliczenia kursu BHP. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dany pracownik pracował wcześniej na takim samym stanowisku u danego pracodawcy. Z obowiązku tego nie są zwolnieni także studenci, którzy zaliczają praktyki, ani uczniowie szkół ponadpodstawowych. Oprócz /  Vm,szkoleń wstępnych są także szkolenia okresowe. Ich częstotliwość oraz długość takich kursów zależy w dużej mierze od rodzaju zajmowanego stanowiska. Zgodnie z tą zasadą najczęściej, bo raz w roku takie szkolenie powinni odbyć pracownicy, którzy wykonują prace szczególnie niebezpieczne. Minimalny czas trwania kursu wynosi 360 minut. Z drugiej strony pracownicy administracyjno – biurowi są zwolnieni z tego obowiązku i odbywają oni tylko szkolenie wstępne.

Czy osoby zatrudnione na umowę zlecenie również muszą odbyć szkolenie BHP?

Zgodnie z polskim prawem pracodawca nie ma obowiązku sfinansowania szkoleń BHP dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie. Jednakże jest on zobowiązany do zapewnienia pracownikowi bezpiecznych warunków pracy. Można uznać, że pracodawca powinien takie szkolenie zorganizować, ale nie ma obowiązku jego sfinansowania. W tym przypadku może porozumieć się z pracownikiem, aby to on pokrył koszty.

Kto powinien przeprowadzić kurs BHP?

Zgodnie z polskimi przepisami wstępne szkolenie BHP może przeprowadzić pracodawca, pracownik przez niego wyznaczony pracujący na tym samym stanowisku, pracownik BHP lub zewnętrzna firma specjalizująca się w organizowaniu tego typu szkoleń. Istotne jest żeby to była osoba kompetentna z odpowiednim poziomem wiedzy. Trzeba wspomnieć, że zarówno szkolenie wstępne, jak i szkolenie okresowe powinny zakończyć się egzaminem którego celem jest sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy. Takie firmy można znaleźć m.in. w Bydgoszczy, a także w okolicznych miejscowościach  jak Żnin, Wągrowiec czy Nakło.

Kiedy pracownika obowiązują badania lekarskie?

Pracodawca nie może zgodzić się na rozpoczęcie pracy przez osobę, która nie ma wstępnych badań lekarskich. Z tego powodu osoba zatrudniona przed przystąpieniem do obowiązków musi udać się do lekarza medycyny pracy w celu przeprowadzenia odpowiednich badań. Ważne jest, aby takie badania zrobić ponownie przed upływem terminu ważności zaświadczenia. Czas obowiązywania badań określa lekarz medycyny pracy.  

Stopień ryzyka zawodowego – kto ocenia? 

Kodeks Pracy zobowiązuje pracodawcę do oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku. Jednakże nie zawsze potrafi to zrobić, może w tym celu zatrudnić zewnętrzną, wyspecjalizowaną firmę w usługach BHP. Taką ocenę ryzyka może wykonać również lekarz, zajmujący się profilaktyką w danym zakładzie pracy.

Co w sytuacji wypadku? 

Oczywiście wówczas w pierwszej kolejności należy pomóc osobie poszkodowanej, a później zabezpieczyć miejsce wypadku i zwołać zespół powypadkowy. Inaczej wygląda sytuacja kiedy mamy do czynienia z wypadkami ciężkimi, śmiertelnymi lub zbiorowymi. Wtedy dodatkowo należy zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy, oraz prokuraturę. Jeżeli w zakładzie pracy doszło do niebezpiecznego zatrucia trzeba bezwzględnie powiadomić także Państwową Inspekcję Sanitarną.