WÓZKI WIDŁOWE – CO WARTO O NICH WIEDZIEĆ

Branża transportu i logistyki regularnie się rozrasta. Jest to wywołane różnymi bodźcami – postępem technologicznym, zmianami w podejściu konsumenckich czy pandemią. Rezultatem takiego rozwoju jest zapotrzebowanie na coraz rozleglejszą przestrzeni magazynowej. Towary muszą być magazynowane w danych warunkach. Aby ułatwić ich przewóz w rejonie hal korzysta się wózki widłowe. Wykorzystanie wózków widłowych to jedna z wyników rozrostu całej sektora. Do czego na prawdę stosuje się popularnych “widlaków”?

Zastosowanie wózków widłowych

Wózki widłowe to pojazdami mechanicznymi zasilanymi silnikiem. Główną ich funkcjonalnością jest transport produktów na małych przestrzeniach. Przeważnie towary transportowane są w obrębie magazynu zamkniętego bądź na świeżym powietrzu, albo na terenach budowy. Wózki widłowe służą do przenoszenia towarów o sporej ciężarze. Towar często umieszczany jest na paletach, co wspiera transport. Mogą do układać palet na sporych poziomach. Mogą też gromadzić palety blokowo i przewozić sprzęt wielkogabarytowe, które nie wchodzą się na paletach. 

Do poruszania się wózkiem widłowym, zgodnie z prawem, wymagane jest posiadanie wymaganych zezwoleń. Ponadto większość pojazdy muszą odpowiednio przystosowane i posiadać sygnały dźwiękowe i świetlne. Pozwala to zadbać maksimum bezpieczeństwo tak dla operatora pojazdu, jak i osób znajdujących się w pobliżu. 

Mnogość zastosowań wózków widłowych skutkuje mnogością ich typów. Różnorakie warianty wózków widłowych dostosowane są do pewnych potrzeb operatorów i warunków w jakich mają być stosowane. Patrząc na cechy transportowe, przedstawić możemy wózki naładowne, podnośnikowe, reachtrucki, skrętne i czołowe. Każdy z nich wykorzystywany jest w innych okolicznościach. W celu zaoszczędzenia powierzchni magazynowej często wybiera się wózki boczne, z możliwością wysokiego składowania.

Jakie rodzaje zasilania występują w wózkach widłowych?

Ważnym parametrem zgodnie z, którego można dokonać podziału wózków widłowych jest sposób ich zasilania. Odpowiedni typ zasilania wpływa na to gdzie wykorzystywany będzie wózek widłowy. Istnieje kilka typów rozwiązań technicznych:

Wózki widłowe o napędzie benzynowym – zasilane paliwem – najlepiej sprawdzają się na obszarach budowy, w przestrzeniach gdzie warunki bywają trudne, a przewożony towar jest ciężki, często wielkogabarytowy. Wyróżnia je się dużą siła i odporność. Ze względu wydzielane spaliny można używane jedynie na wentylowanych przestrzeniach.

Wózki widłowe napędzane prądem – napędzane prądem, są wyposażone w baterie. Wykorzystywane się głównie w zamkniętych obszarach – halach, magazynach. Charakteryzuje je zwrotność i precyzja. Przystosowane są do ruchu po ciasnych przestrzeniach. Ich siłą jest to, że są zeroemisyjne.

Wózki widłowe z napędem LPG – wykorzystują z gazu LPG, który jesti ich napęd. Instalacje gazowe zakładane w wózkach widłowych są czystym i całkiem bezpiecznym rodzajem zasilania. Ponadto są ekonomiczne. Są gwarantem szybkie przemieszczania się pojazdu i efektywną realizację zaplanowanych zadań. Sprawdzają się niemal w każdych warunkach – korzysta się z nich zarówno w przestrzeniach otwartych, jak i zamkniętych. 

Impco – czołowy współtwórca instalacji gazowych dla wózków widłowych 

Jednym z najlepszych współtwórców instalacji gazowych i komponentów do wyżej wymienionych jest amerykańska firma IMPCO – http://poplawski.pl/impco/.

Firma IMPCO Technologies przez ponad pół wieku stała się światowym liderem produkcji systemów paliwowych opartych o gaz. Tworzy ona komponenty znajdujące swoje miejsce w różnych sektorach przemysłu. Jej towar jest alternatywę dla benzynowych silników stosowanych na etapie produkcji i przewozu. Zmiana rodzaju napędu powoduje, że koszty użycia pojazdów są mniejsze. Produkowana energia dzięki odpowiednim filtrom i charakterystyce gazu jest bardziej ekologiczna. Stanowi to korzyść zarówno dla dostawców, operatorów, jak i dla otoczenia. 

Przyroda jest tu ważne. W nawiązaniu do zaostrzeniem polityki emisyjnej krajów, rządy ustanawiają reguły dla różnych gałęzi przemysłu i gospodarki. nowatorskich technologii dostarczanych przez IMPCO ułatwia firmom spełnienie uchwalonym odgórnie przepisom dotyczącym wytwarzania spalin.

Towary IMPCO to zespół rozwiązań – od podstawowych komponentów zamiennych do wysoce wyspecjalizowanych silników. 

Reduktory produkowane przez IMPCO, odpowiedzialne za spadek ciśnienia gazu LPG i zmianę jego stanu z ciekłego w gazowy, są o wiele mniejsze niż te stosowane w przypadku aut. IMPCO dzięki zatwierdzonych dealerów produkuje także przepustnice i gaźniki, które łączą w sobie cechy reduktora i mieszalnika. Części te odpowiadają za doprowadzenie rozruchu do silnika. Oprócz tego producent dostarcza mniejsze składniki układów napędowych bazujących na gazie. Zatem można w jego asortymencie spotkać wszelkiego rodzaju węże, przyłącza, rurki, filtry.

Lata na rynku podczas, których IMPCO awansowało liderem w swoim branży powodują, że wielu operatorów wózków widłowych bazuje właśnie z ich rozwiązań. Składniki do systemów gazowych IMPCO czynią produkty końcowe jakimi są wózki widłowe mocniejszymi i podnoszą ich wartość.