Zagrożenia występujące w związku z działalnością rolniczą

Prowadzenie gospodarstwa rolniczego nieprzerwanie wiąże się z potencjalnym niebezpieczeństwem. Wiele zależy tu od czynników atmosferycznych i zmienności stawek w systemie gospodarczym czy rozwoju technologicznego. W artykule odpowiadamy na pytania: Jakie są rodzaje ryzyka i jak nim zarządzać? Czym są ubezpieczenia rolnicze i jakie mamy ich rodzaje.

Typy ryzyka w majątku rolnym

Jeśli posiadasz swoje gospodarstwo należałoby wykupić ubezpieczenie rolnicze. Przesłanką jest to, iż farmy są obciążone dużym ryzykiem a także niestabilnością. Wynika to z powodu uzależnienia produkcji od czynników z zewnątrz, które na nie oddziałują. Ryzyko w działalności rolnej zależy w wielkim stopniu od środowiska naturalnego z którym związana jest produkcja oraz z ekonomią podobnych gospodarstw. Ryzyko dzieli się ze względu na specyfikę działalności także przez względu na źródło pochodzenia ryzyka.

Typy ryzyka z uwagi na rodzaj aktywności

 1. powiązane z technologią – wiąże się z ciągłym rozwojem technologii, techniki i biologii;
 2. przyrodnicze – wpływają na to niekorzystne warunki klimatyczne, ulewne deszcze, mrozy, susze jak również epidemie i szkodniki. Niemożliwym staje się przewidzenie dokładnej liczby produkcji i potencjalnych strat;
 3. organizacyjne – źródłem tego ryzyka jest planowanie, kontrolowanie i organizacja w gospodarstwie a także zmiany zachodzące w tym zakresie;
 4. ekonomiczne – przyczyną są zmiany w proporcjach kosztów konsumpcyjnych ludzi (np. zmniejszone wydatki na żywność) , spadek cen produktów rolnych czy oddziaływanie innych gałęzi gospodarki na rolnictwo;
 5. produkcyjne – łączy elementy ryzyka naturalnego, związanego z technologią i tego związanego z organizacją;
 6. rynkowe – dotyka wewnętrznych przemian ekonomicznych warunków produkcyjnych takich jak przykładowo niestabilność polityki rolniczej,utraty rynków zbytu czy spadki cen.

Klasyfikacja ryzyka ze względu na źródło jego pochodzenia:

 • finansowe – dotyczy sposobu i sposobów finansowania transakcji gospodarczych np. utrata płynności finansowej, wzrosty stóp oprocentowania;
 • instytucjonalne – dotyczy zmian w polityce rolnej krju;
 • związane z produkcją – niebezpieczeństwo dotyczące przyczyn strat podczas procesu produkcji takich jak np.przemiany klimatyczne i pogodowe czy choroby epidemiczne wśród zwierzyny;
 • osobowe – ma wpływ na rolnika tyczy się chorób i wypadków w czasie wykonywania pracy;
 • cenowe – dotyczy niepewności związanej z relacją cen produktów do kosztów produkcji rolnej;
 • dochodowe – łączność ryzyka związanego z finansami z produkcyjnym.

Jak rozporządzać ryzykiem w majątku rolnym

Znaczący wpływ na opłacalność i efektywność produkcji rolnej ma zarządzanie kryzysowe. W pierwszej kolejności należy ocenić ryzyko, sprawdzić czy warto go podjąć, może w jego efekcie straty będą niewysokie czy też spore.

Dobrze aby było to warunkiem koniecznym przed rozpoczęciem prac w gospodarstwie.

Rozporządzanie ryzykiem to metody i działania wykonywane w celu ochrony gospodarstwa przed możliwym ryzykiem. Pierwszą z metod pomocnych w tym obszarze jest dobra organizacjaprzykładowo jest ryzyko suszy, można postarać się o odmiany roślin odpornych na takie czynniki albo zakupić dedykowany system nawadniający.

Kolejną strategią może być stosowanie dywersyfikacji dochodów bądź dywersyfikacji rozplanowania produkcji. Czasami warto przenieść ryzyko na rynek przez np. kontraktacje. Przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego nie można oczywiście zapomnieć o ubezpieczeniu rolniczym. Umożliwia wyrównywać straty w działalności rolniczej.

Czym są ubezpieczenia dla rolników

Ubezpieczenia dla rolników są jednym z fundamentów rozporządzania ryzykiem w gospodarstwie. Posiadają dobry wpływ na stabilizację oraz systematyczny wzrost. Zmniejszają niepewność działania, zachowują płynność finansową a także utrzymują stabilność dochodów.

Typy ubezpieczeń rolniczych

Ubezpieczenia rolne dzielimy na obowiązkowe i nieobowiązkowe.

Do ubezpieczeń obligatoryjnych należą:

 • OC właściciela gospodarstwa rolnego
 • odpowiedzialność cywilna pojazdu;
 • ubezpieczenie budynków,które wchodzą w skład gospodarstwa;
 • 50% roślin uprawnych.

Ubezpieczeniami  dobrowolnymi są:

 • NNW;
 • dodatkowe ubezpieczenie upraw;
 • ubezpieczenie sprzętów rolniczych;
 • ubezpieczenie drobiu;
 • ubezpieczenie zwierząt futerkowych.

Ubezpieczenie rolne – czy faktycznie się opłaca?

Ubezpieczenie swego gospodarstwa rolniczego, jest przydatne bardzo często. Zdecydowanie warto się ubezpieczyć aby zabezpieczyć swój los jako rolnika, jak również osób pomagających na gospodarstwie.Jeśli rolnik wyrządzi szkodę przykładowo nieumyślnie rozpylając oprysk również na sąsiednie pole, niszcząc wzrastające tam uprawy,podmiot ubezpieczający również zapłaci koszta. Przykłady można mnożyć, jednak trzeba pamiętać,że kupująć polisę ubezpieczeniową,